Barn

ÖIS har träningsgrupper för barn 10 år och uppåt. Vår ambition är att starta en ny grupp varje år. Idag har vi fyra barngrupper igång där barnen får lära sig samtliga friidrottsgrenar av våra duktiga och engagerade ledare.

05/06

Tränare: Stina Nyström.

Träningstider Friidrottens Hus:
Onsdagar  17.30 – 19.30
Fredagar 18.00 – 19.15
Söndagar  14.00 – 15.30

Stina har ca ett dussin duktiga ungdomar i sin grupp. Är i nuläget ensam ansvarig tränare sedan Lina Toremark flyttat till Tibro för att bli möbelsnickare.

-07gruppen

Tränare:
Sara Skogman
Judith Wagersten
Tobias Fredberg

Träningstider Friidrottens Hus:
Onsdagar 18.00 – 19.30
Söndagar 15.30 – 17.00

Gruppen består av ca dussinet barn. Sara och Judith är nya ungdomstränare sedan höststarten.

-08gruppen

Tränare:
Jessica Östlund
Andreas Andblad
Peter Moström

Träningstider Friidrottens Hus:
Onsdagar 18.00 – 19.30
Söndagar 17.00 – 18.30

Gruppen består av ca 20 ungdomar och tränar från och med i höst två gånger/vecka.

09-10 gruppen

Tränare:
Sophia Wennerbeck
Göran Landqvist
Katrin Gustavsson

Träningstid:
Söndagar 16.45-18.00

Nystartad grupp (oktober 2019) ca 20 barn stor som inledningsvis tränar en gång/vecka.