Dags för Världsungdomsspel!

Nu har inbjudan till årets Världsungdomsspel gått ut till friidrottsvärlden!

Vi är mycket glada över att över huvud taget kunna arrangera tävlingen med tanke på de avsevärda svårigheter och begränsningar som pandemin har förorsakat idrottsrörelsen de senaste 15 månaderna.

Fredag kl 09.00 öppnas anmälan på www.trackandfield.se . Vi förväntar oss en väldig anstormning och Christer Falk har uttryckt farhågor om att servern kan rasa ihop. Vi lägger in deltagande ÖIS-are i förväg om de är Per Crona tillhanda senast torsdag middag. Därefter kan jag inte lova någon startplats utan det gäller samma som för alla andra deltagare.

Framför allt är det oerhört roligt att vi kan arrangera vår fina tävling i juli, om än i ett reducerat format. Vi har fått ett upplägg godkänt av SFIF som innebär drygt 2.500 starter totalt, det vill säga 25-30% av vårt normala antal. Tävlingen blir i huvudsak nationell även om internationella deltagare får lov att delta.

Dock måste vi understryka att det blir en annorlunda tävling detta år. Vi kommer inte kunna ta emot alla de som önskar delta, framför allt i de yngre klasserna. Vi har en begränsning på tre starter per aktiv, helst endast två.

Inbjudan Världsungdomsspelen 2021

Anna har varit nedslagsdomare i spjut på VU-spelen i åtskilliga år redan.

Programmet är utformat utifrån gällande regelsystem om maximalt 150 aktiva på arenan vid varje tillfälle.
Vi räknar inte med att kunna släppa in någon allmän publik utöver tränare, ledare samt en och annan chaufför.
Man kan alltid hoppas på lättnader i bestämmelserna den 1 juli, men det kan vi inte räkna in i nuläget.

Programmet är begränsat till såväl åldersklasser, grenar som deltagarantal. Antalet deltagare per gren varierar från 12 upp till 50 (längd yngre klasser med kval på uppvärmningsarenan). När grenen är fulltecknad blir den rödmarkerad i anmälningsprogrammet. I sprintgrenar exempelvis kör vi mestadels fem heat.

Många grenar kommer bli fulltecknade väldigt fort, kanske redan första dagen anmälan är öppen. Några kommer bli besvikna, men kom ihåg att vi arrangerar en precis så stor tävling som vi har tillåtelse att göra.

Det vi däremot vet med bestämdhet är att det kommer att behövas ca 150 funktionärer för att genomföra tävlingen! Kontakta Per eller Jonathan snarast för att bestämma lämplig uppgift. Vi behöver alla goda krafter! De aktiva skall ju dessutom fullgöra ett antal funktionärstimmar per år. Kontakta oss så slipper vi jaga Er!

Läs mer på Världsungdomsspelens hemsida

Kalle Hammarström delar ut medaljerna i år. Primo Nebiolo är inte med längre.

Starterklubben laddar inför årets tävling!