Verksamhet – Dokument

Styrande dokument för Örgryte IS Friidrottsklubb

Verksamhetsplan 2018

Årsberättelse 2017

Stadgar för ÖIS Friidrottsklubb (Uppdaterad 2017-02-23)

Här nedan kommer ÖIS Friidrotts information och framtagna handlingsplan emot sexuella övergrepp. Handlingarna uppdaterades hösten 2015. Det finns även fler länkar att klicka på för att få mer information.

Handlingsplan mot sexuella övergrepp rev 2018

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp

Örgryte IS Friidrottsklubb ombudsman:
Lena Francois
lenafriis1@gmail.com
073-340 10 87

Nu är Scouternas webbkurs ”Trygga Möten – överallt” lanserad. En webbkurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga i alla typer av organisationer/föreningar. Kursen hittar ni på www.tryggamoten.se alla är välkomna att använda kursen helt gratis. Sprid gärna detta till era kontakter.