Högintressant föreläsning framflyttad till den 20 mars!

Jenny Jernberg är aktiv löpare i ÖIS. Hon arbetar som coach och föreläsare. Hennes favoritområden i den mentala träningen är föreställningar och motivation. Hur man kan arbeta med målsättning och visualisering för att ta sig dit man vill. Samt att hitta den djupare meningen med det man tar sig för. 

Hon är utbildad katalyserande coach och inom idrottspsykologi samt inom retorik och kommunikation.

Onsdag den 20 mars, kl 18.00 kommer Jenny att hålla en föreläsning för oss i Konferenslokalen Friidrottens Hus

Så påverkar dina föreställningar vilka resultat du får. 

Under den här föreläsningen kommer vi att prata om hur dina föreställningar påverkar vilka resultat du får.  Hur stor del den mentala biten spelar för att du ska kunna prestera så som du vill. Vi kommer också prata om hur du hittar motivationen och ett djupare syfte med din träning. 

Du anmäler dig via den här länken.

Föreläsningen är kostnadsfri för ÖIS-are. Även medlemmar från andra klubbar är välkomna, om än i begränsat antal. Då emot en kostnad av 100:- som faktureras i efterhand.

 

Jenny Jernberg
Retoriker, diplomerad professionell coach, skribent.
Speakingflow