ÖIS friidrotts nya Klubbchef

Styrelsen är väldigt glada över att Per Tedenrud från och med 1 januari 2017 har valt att tacka ja till rollen som Klubbchef för ÖIS friidrottsklubb. Klubbchefen är en nyckelspelare i arbetet med att utveckla både den idrottsliga verksamheten och marknadsfrågorna (våra arrangemang, sponsring m m) samt löpande hålla i  ekonomi- och personal-relaterade frågor. Klubbchefen kommer självklart teama ihop med alla tränare, aktiva och styrelsen så att vi tillsammans alltid värnar om vår goda ÖIS-anda parallellt med att utvecklingsarbetet går framåt.

 

Avtackning för Ann-Sofie Andersson är tänkt att ske i samband med årsmötet.

 

Om det uppstår några frågor eller funderingar så är det bara att ta kontakt med Styrelseordförande Anna Honnér.

 

Mvh, Styrelsen