Ikväll har vi årsmöte!

Örgryte IS Friidrottsklubb kallar sina medlemmar till årsmöte

Datum: Onsdagen den 20:e Februari 2018
Tid: 18.00
Plats: Friidrottens Hus, Stora konferensrummet
Kaffe och tilltugg från 17:30

Medlemmar som fyller lägst 16 år under 2019 äger rösträtt.

Medlemsavgift för 2019 skall vara betald innan årsmötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Motioner skall vara ÖIS Friidrottsklubbs kansli tillhanda
senast onsdagen den 13:e februari 2019.

Välkomna!

Årsmöteshandlingar

Årsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Förslag till val på årsmötet