Ge Anna en Julklapp!

I förra veckan råkade våra förnämliga kanslist Anna Breitholtz ut för en olycka. När hon gick hem från jobbet snavade hon på den gröna mattan utanför Friidrottens Hus och skadade sin armbåge illa. Akutbesök på akuten och tre veckors sjukskrivning blev följden.

Vi önskar snar bättring! Ge henne också en extra julklapp genom att anmäla dig som funktionär till Startskottet. Anna ansvarar för funktionärsrekryteringen och har nu av förklarliga skäl inte möjlighet att jobba med detta.

Klicka in dig här och anmäl dig före Julafton!

Här finns mer information om Startskottet

Tävlingen kommer att bli en rejäl ÖIS-mönstring för såväl seniorer som ungdomar från 12 år och uppåt. Vi uppmanar ungdomsgrupperna att passa på och tävla ordentligt då vi som arrangör inte har några anmälningsavgifter. Det kommer bli en riktigt rolig tävling för såväl tävlande som funktionärer!

Denne stiliga herre har redan aviserat sin medverkan som funktionär vid Startskottet.