Kallelse – Årsmöte 2018

Örgryte IS Friidrottsklubb kallar sina medlemmar till årsmöte

Datum: Tisdagen den 20:e Februari 2018
Tid: 18.00
Plats: Friidrottens Hus, Stora konferensrummet
Kaffe och tilltugg från 17:30

Medlemmar som fyller lägst 16 år under 2018 äger rösträtt.

Medlemsavgift för 2018 skall vara betald innan årsmötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Motioner skall vara ÖIS Friidrottsklubbs kansli tillhanda
senast onsdagen den 13:e februari 2018.

Välkomna!

 

Handlingar (kommer kompletteras):

Kallelse 2018