Årsmöte nästa tisdag!

Örgryte IS Friidrott kallar sina medlemmar till årsmöte

  • Datum: tisdag 26:e mars 2024
  • Tid: kl. 18:00
  • Plats: Friidrottens Hus, konferenslokalen på Plan 2

Röstberättigade vid årsmötet är medlemmar som fyller lägst 16 år under 2024 (f 2008 eller tidigare).
Medlemsavgift för 2024 skall vara betald innan årsmötet.  (Är du osäker om du betalat medlemsavgift eller inte – kontakta ÖIS kansli, friidrott@ois.se). Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Motioner skickas till friidrott@ois.se och ska vara ÖIS Friidrott tillhanda senast en vecka innan årsmötet, dvs 19:e mars.
Anmäler till årsmötet gör du via länk: https://forms.gle/p1Kz5cXNCX9AroeP9

Årsmöteshandlingar skickas ut till anmälda deltagare en vecka innan mötet.

Välkomna!
Örgryte IS Friidrott