Klubbmästerskap höjdhopp

För att Ni inte helt skall dega ihop under helgdagarna arrangerar vi ett informellt klubbmästerskap i höjdhopp.

När:                                Onsdag 2 januari   Flickor start kl 13.00   Pojkar start kl 14.00
Vilka får vara med:       Alla ÖIS-are födda emellan 1939 och 2010
Anmälan:                       Senast 10 minuter före tävlingens start. Ni får maila per.crona@ois.se om Ni vill föranmäla Er.
Höjningsschema:         Ingångshöjd 1.00m, därefter 4 cm höjning upp till 2.00m
Funktionärer:                Alla som känner sig manade
Priser:                             Utdelas i form av applåder och hejarop

Gunnar Lindecrantz slår svenskt rekord i höjdhopp när han klarar 2.01m vid en tävling i Prag 1946.

En inte helt optimal ribbpassage demonstreras av denna ÖIS-brottare!

Svenske mästaren från 1966, Olle Johansson, demonstrerar dykstil vid Hundramannahoppningen 2011.