Lasse Ljungbergs Stipendium

Lasse Ljungberg är en man med ett synnerligen starkt klappande ÖIS-hjärta. Hans engagemang i klubben är såväl brett som mångårigt. Bland annat har han varit ordförande under en period. Han är fortfarande kraftfullt involverad i alla våra stora arrangemang.

Vid sin 70-årsdag skapade han ett stipendium för unga ÖIS-are. Vanligtvis brukar han dela ut detta vår Julfest. Eftersom denna av kända skäl ju är inställd detta år, har han beslutat att istället belöna de sex ungdomar vi presenterat i serien ”Genombrottslingar 2020”.

De kommer att var och en få ett stipendium på 1.000:-!

Lasse kommer att vara på plats på torsdagens träning kl 18 för att personligen dela ut sitt stipendium till var och en av detta halvdussin framtidshopp.

 
”Så här mycket talang finns det i det här gänget”!