Över 10.000 anmälda till Blodomloppet!

Med 24 timmar kvar på anmälningstiden till Blodomloppet hade vi bra precis 6.500 anmälda. Med tanke på att fjolårets siffra var 10.700 så var nattsömnen inget vidare bra hos vare sig den tillförordnade Klubbchefen eller undertecknad… Fredagen grydde dock och såväl telefoner som mailbox har varit glödheta sedan tidig morgon. I rask takt passerades såväl 7.000 som 8.000 som 9.000!

Och när kansliet bommades igen framåt kvällen så kunde vi konstatera att vi passerat drömgränsen 10.000! Nu kan vi slappna av rejält inför den stundande helgen. Det kommer dessutom droppa in några hundra anmälningar ytterligare fram till den 3 juni då loppet går av stapeln.

Jag behöver väl knappast påpeka att Blodomloppet är vår allra viktigaste inkomstkälla under året och helt avgörande för att vi skall kunna hålla vår budget. Har du inte redan anmält dig som funktionär så gör det idag!

Tidigare i veckan var det bekymrade miner men fram på fredag eftermiddag så bjöd såväl Judith Wagersten som den tillförordnade Klubbchefen på vackra leenden!