Liksom tidigare år ansvarar ÖIS för nummerlappsutdelningen vid GöteborgsVarvet. Dessutom starten för Lilla Varvet på söndagen. Detta enligt följande arbetspass:

Torsdag förmiddag       1030-1530
Torsdag eftermiddag     1515-2115
Fredag förmiddag          0930-1530
Fredag eftermiddag       1515-2115
Lördag                              0730-1500
Söndag                              0745-1615

Vi behöver fortfarande fylla på med funktionärer på främst två pass: Torsdag eftermiddag samt lördag! Hör av dig bums till Anna på kansliet om du kan vara med.
Givetvis tar vi emot dig även på övriga pass.

Aktuell funktionärsförteckning – Dubbelkolla dina tider:!

Detta är en av årets viktigaste intäktskällor för klubben. Som alla säkert känner till har vi en ansträngd ekonomisk situation.
Om du vill att vi skall skall kunna fortsätta bedriva nuvarande verksamhet så skall du definitvt ställa upp och hjälpa till!