Frågan framför alla andra…

Frågan som ställs till undertecknad många gånger per dag, via mail och telefon, är givetvis:

Blir det några Världsungdomsspel i sommar?

Det ärliga svaret är givetvis VI VET INTE! Men samtidigt vill vi understryka att vi jobbar intensivt på att arrangera tävlingen i precis så stor omfattning som vi tillåts göra. Förhoppningen är att vi kan närma oss ett ”normaltillstånd” i juli månad, men än så länge är det endast just en förhoppning. Givetvis är vaccinationstakten det som avgör framtiden för samhället i stort.

Men vad innebär detta i praktiken? Det finns tre olika scenarier:

1.    En tävling i normal omfattning
2.   En tävling i nedbantat format utifrån de regler som gäller i juli månad
3.   Inställd tävling som ifjol

För tre månader var jag betydligt mer optimistisk än jag är idag. Vaccinationstakten är lägre än man hoppats och smittspridning har ökat med de nya mutationerna av viruset. Det dröjer innan man släpper på begränsningarna, och när man väl gör det kommer det ske etappvis.

Utifrån de regler som gäller för Svensk Friidrott idag blir det ingen tävling. Endast en begränsad skara elitaktiva seniorer får tävla. Detta kommer inte att gälla för evigt men vi vet inte när man släpper på ungdomstävlandet igen.

I nuläget så är alternativ två trots allt det mest troliga. Vi kommer att kämpa för att göra så mycket som vi får lov att göra. Problemet är att tiden går utan att vi kan lämna besked. Vi kan och kommer att få jobba med mycket kort framförhållning.

Med tanke på detta öppnar vi inte anmälan förrän absolut tidigast den 1 maj. Vi måste veta hur tävlingen ser ut innan vi kan öppnar anmälningsfunktionen. Vilka klasser, vilka grenar och hur många deltagare vi kan ta emot. Vi skissar på olika scenarier men framför allt måste vi avvakta utvecklingen.

Det betyder inte att vi sitter och rullar tummarna. Framför allt jobbar vi emot framtiden. Tävlingens existens på Ullevi och dess utveckling och format är frågor som vi koncentrerar oss på. I höstas fick Anna och jag (Per C) tillfälle att träffa ansvariga politiker i Got Event och presentera våra tankar. Det var ett bra möte och vi tror att man fick med sig en större förståelse för vårt arrangemang och vår situation.

I förra veckan hade så Anna, Jonathan och jag ett digitalt möte med Gbg&Co. Vi pratade dels om situationen 2021 men också framtiden. Inte minst med tanke på den ständiga diskussionen om Ullevis framtid är det viktigt att vi talar för vår sak och presenterar våra visioner inför framtiden.

Upprop för 63 höjdhoppstjejer i Klass F13 vid VU-spelen på Ullevi

Vill vi fortsätta växa så har vi snart vuxit ur vårt tredagarsformat, det är en sak som är säker. Det finns många tankar och visioner inför framtiden och så småningom lär vi landa i ett fyra- eller femdagarsformat. Redan nu är vi Europas största årliga arenatävling och snart får Penn Relays (USA) se upp!

En förändring år 2022 är att Anna övertar huvudansvaret för arrangemanget. Undertecknad har varit ansvarig 24 år och hade tänkt runda av med ett jämnt kvartssekel, även om 25:an verkar knivig att få till. Det betyder inte att jag lägger av utan backar ned ett snäpp och koncentrerar mig på en gradvis överlämning.

Även för alla våra duktiga funktionärer innebär detta en ovisshet inför sommaren. Vi hoppas att Ni i alla fall bokar för den 9-11 juli almanackan och så håller vi tummen för att vi alla ses nyvaccinerade på Ullevi denna helg.

Per Crona