Varför inte ställa in Världsungdomsspelen redan idag?

Ovanstående fråga kan ställas mot bakgrund av beskedet att såväl Gothia som Partille Cup i dagarna meddelat att man ställer in sommarens upplagor.

Partille Cup var ju i år tänkt att gå samtidigt som Världsungdomsspelen med Gothia Cup veckan efter.

Man skall dock ha klart för sig att vår tävling på många sätt skiljer sig avsevärt från dessa två jättearrangemang. De har helt enkelt en betydligt ”längre bromssträcka” än vi har.
De har procentuellt sätt en betydligt högre andel utländska deltagare och chansen att dessa skall kunna komma till Sverige i redan i juli är mycket liten. Ut- och inreseförbud samt en närmast obefintlig flygtrafik lär inte försvinna i första taget.

Vidare är ju fotboll och handboll kontaktidrotter i motsats till friidrott. Boendet sker dessutom till stor del i skolsalar vid dessa cuper medan det nästan uteslutande handlar om hotell vid VU.

Några entusiastiska norska fans hejar fram sin favorit!

Situationen just nu är helt exceptionell så till vida att det inte finns några besked om vad som gäller för framtiden. Smittskyddsmyndigheterna kan bara se och tala om två veckor framåt, allt annat är spekulation och gissningar.

Skulle vi fatta ett beslut om VU-spelen idag så kan detta endast bli att vi ställer in! Motsatsen går ju inte i nuläget, allt seniortävlande är i skrivande stund helt förbjudet.
Samtidigt är allt oerhört föränderligt! Det kommer nya besked i stort sett dagligen och många länder har börjat öppna upp sina samhällen igen.

Skulle vi ställa in nu och det sedan kom ett beslut om att större friidrottstävlingar tillåts från 1 juli så hade det känts som vi tagit ett katastrofalt förhastat beslut.

Det är så oerhört lite vi vet. Först och främst hur ”kurvorna” för smittspridningen kommer att se ut de närmsta månaderna och vad följderna blir av detta.
När öppnar Liseberg?
När spelas fotbollsallsvenskan igen inför publik?
När blir det några konserter på Ullevi?
Blir det en friidrottssäsong över huvud taget…

Givetvis kommer vi följa de råd, rekommendationer och restriktioner som kommer från såväl regering, smittskydd som SFIF.

Upprop 300m F15! 2017 var det 91 anmälda i F15 men ännu fler (94 st!) i klass F14!

Idag är det tio veckor kvar till ett tänkt Världsungdomsspel. Låt oss ha lite is i magen och följa utvecklingen så kanske vi kan få lite fler svar att bygga vårt beslut på!

Givetvis är det jobbigt att inte kunna ge klara besked till föreningarna, men ovisshet är den situation vi lever med idag. Vi kommer lämna ett slutligt besked senast 1 juni. Om enskilda klubbar dessförinnan tar ett eget beslut att inte delta i sommar så är det givetvis deras ensak. Glöm inte att hotell skall avbokas senast 30 dagar i förväg.

Skulle däremot tävlandet släppas på säg den 1 juli så skulle det finnas ett oerhört uppdämt intresse för att få tävla igen!

Hur stor är denna chans? Ja, inte är den speciellt stor… Det är vi nog alla överens om.
Det skulle möjligen kunna bli tal om ett mer eller mindre nationellt arrangemang. Ca 3.000 starter är minimum för att tävlingen skall gå ihop ekonomiskt då ett arrangemang på Ullevi innebär relativt höga fasta kostnader.

Det är en jobbig tid för oss idrottsklubbar! Pandemin kommer utsätta vår ekonomi och vår hela verksamhet för svåra påfrestningar. Det är lätt att tappa modet och ställa in och lägga ner när det tar emot på alla håll och kanter.

Detta går inte för sig! Upp med hakan – det kommer bättre tider. Låt oss få behålla hoppet om VU-spelen ännu ett tag. Skulle vi sedan tvingas ta ett tråkigt beslut så laddar vi om för 10.000 starter 2021. Men där är vi inte än!

 

Per Crona
Projektansvarig Världsungdomsspelen