Årsmöte nu på torsdag

Örgryte IS Friidrottsklubb kallar sina medlemmar till årsmöte

Datum:       Torsdagen den 23:e Mars 2023
Tid:              18.00
Plats:           Konferenslokalen Friidrottens Hus

Medlemmar som fyller lägst 16 år under 2023 äger rösträtt.

Medlemsavgift för 2023 skall vara betald innan årsmötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Motioner skall vara ÖIS Friidrottsklubbs kansli tillhanda
senast onsdagen den 16:e mars 2023.

ÖIS årsberättelse 2022

Anmäl dig via ett mail till:   friidrott@ois.se

 

Välkomna!

 

Ordförande Christer Strand

Revisor Ljungberg har nogsamt granskat räkenskaperna inför årsmötet.